Jouni Kuorikoski

Musikmagistern, barytonen Jouni Kuorikoski har fått sin musikerutbildning vid Sibelius-Akademin, där han utdimitterats som lärare i sångkonst och kyrkomusiker samt avlagt A-kursexamen i sång (diplomexamen) med utmärkta vitsord. Jouni Kuorikoski har gett talrika konserter och kyrkokonserter samt uppträtt som passions- och oratoriesolist på olika håll i Finland samt uppträtt vid flera musikfestspel. Kuorikoski har även uppträtt som solist i England, Spanien, Österrike, Japan, Frankrike, Sverige, Tyskland, Schweiz, Danmark, USA, Ryssland och Estland. Vid de nordiska huvudstädernas konstevenemang för unga i Köpenhamn representerade han Helsingfors i solosång år 1984. Kuorikoski har rönt framgång vid talrika tävlingar runtom i världen. Han har uppträtt med flera ledande finländska pianister samt som solist med talrika inhemska och internationella orkestrar. Sedan år 1995 har Kuorikoski varit auktoriserad att framställa radioinspelningar av solosång för Rundradions avdelning för seriös musik. Fr.o.m. år 2003 är Kuorikoski överlärare i sång vid Åbo konservatorium.