CCI

Chorus Cathedralis Iuniorum eller Åbo domkyrkoförsamlings gosskör grundades år 1987. Den består av ca 35 sångare i 8?20 års ålder. Gosskören deltar aktivt i Domkyrkans musikliv och medverkar i gudstjänster i Åbo församlingar.

CCI-kören ger regelbundet konserter i hemlandet och har uppträtt bl.a. med Åbo filharmoniska orkester och Lojo stadsorkester. Utomlands har kören uppträtt i Sverige, England, Tyskland, Frankrike, Italien, Estland, USA, Kanada och på Mallorca.

Körens repertoar upptar a capella -musik och flera stora orkesterverk, t.ex. Mozarts Requiem, Bachs Matteuspassion och Verdis Requiem. Även mera sällsynta verk ingår i körens repertoar.