Pargas kyrka

Kyskoesplanaden 4, 21600 Pargas

Pargas kyrka är en gråstenskyrka från 1300-talet, varav Agricola-kapellet vid den östra gaveln, utgör den äldsta delen. Kyrkan var först en katolsk kyrka utan bänkar. Kalkmålningarna som finns i taket och på väggarna, och som tidvis har varit övermålade, är från år 1486. De marmorerade panelerna i interiören är målade av Gustaf Finnberg. På 1500-talet konfiskerade Gustav Vasa kyrkans värdeföremål, men bland annat krucifixet från 1400-talet som hänger invid altaret fick bli kvar. Predikstolen, bänkarna och altartavlan härstammar från 1600-talet. Predikstolen är en kopia av Mäster Måns Larssons verk från år 1647. Originalet finns på Nationalmuseet och kopian som nu finns i kyrkan är donerad av Amos Andersson. Altaruppsatsen, gjord av Mathias Reiman år 1666, är en gåva till kyrkan av landshövding van der Linde med maka, född Leijonsköld. Altartavlan, som är tvådelad, symboliserar Jesu dop och nattvarden. Konstnären till tavlan är okänd. Läktarskrankets tavlor är målade av Gustaf Lucander år 1771.

Karta


Pargas församlingshemmet

Kyrkoesplanaden 3, 21600 Parainen

Församlinghemmet är ritat av arkitekt Lars Wiklund. Huset är uppfört 1937-1938 och har sedan dess använts som samlingspunkt för församlingarnas olika verksamheter, kanslier och tillfällen till vardag och fest.

Karta


Qvidja slott

Qvidja, 21630 Pargas

Det medeltida herrgårdsslottet Qvidja ligger på ön Lemlax i Pargas östra skärgård. På en kulle som stiger upp ur åkermarken finns ett medeltida stenslott, en herrgård från 1700- och 1800-talen samt två andra boningshus. Det medeltida gråstensslottets olika skeden är tätt sammanbundna med vårt lands stormannahistoria, främst genom släkten Fleming. Gråstensslottet är tre våningar högt med en bredare sidoflygel i byggnadens södra gavel. Ingången ligger i fasaden mot gården. I mitten av byggnaden har funnits ett trapphus, i norra ändan en sal och i södra ändan två kammare med öppna spisar. På andra våningen har fragment av takmålningar från 1500-talet samt lämningar av väggmålningar i förstugan bevarats. [Museiverket]

Karta


Agricolakapellet

Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas

Kapellets västra del härstammar enligt traditionen från 1200-talet. Greve Per Brahe bidrog till att kapellet utvidgades till dess nuvarande storlek. De finskspråkiga gudstjänsterna hölls i Agricola-kapellet ända fram till år 1909. I samband med att kyrkan restaurerades på 1960-talet, restaurerades också kapellet. Det fungerar numera som museum, men används även för olika kyrkliga förrättningar och bönestunder.