KURSER

KOM TILL SKÄRGÅRDEN PÅ SOMMARKURS!

Pargas Orgeldagar är en 41-årig sommarfestival. I samband med festivalen
ordnas sång- och orgelkurser för musikstuderande och kyrkomusiker.
Varmt välkomna med!

KURSPROGRAM

Alla kursdeltagare har en privatlektion med sin lärare varje dag
(vid Jouni Kuorikoskis sångkursen med lärare och korrepetitor).
Undervisningen sker i Pargas kyrka, kapellen och församlingshemmet,
där man reserverat övningsutrymmen. Kursveckan avslutas med elevkonserter.
Kurserna börjar med en gemensam samling måndagen den 22.06. kl. 9
och avlutas med den sista elevkonserten torsdagen den 25.06. c.a. kl. 18.

INKVARTERING

Kursdeltagare har möjlighet till stuginkvartering tillsammans med andra kursdeltagare
på ett närliggande campingområde. Inkvarteringen sker på egen bekostnad och priset
bestäms utgående från antalet inkvarterade.
Tilläggsinformation om inkvartering: info@orgeldagar.fi
Tilläggsinformation om campingområdet: www.solliden.fi
Kursdeltagare kan också på egen bekostnad välja inkvartering på hotell: www.strandbo.fi
Regionens inkvarteringsmöjligheter hittar du också via www.booking.com.

KONSERTER

Kursdeltagare har fritt inträde till Orgeldagarnas konserter.
Bekanta dig med konsertprogrammet på www.orgeldagar.fi.

ANMÄLAN

Kursanmälan är öppen på adressen orgeldagar.fi t.o.m. 30.4. Såvida det finns plats på någon kurs efter nämnda datum, kan anmälningstiden förlängas. Anmälningssituationen kan följas upp under adressen orgeldagar.fi och facebook.com/urkupaivat.


ANTAGNINGSGRUNDER

Antagningen till kurserna sker utgående från grunduppgifterna i ansökan
(utbildning, övrig erfarenhet).

LÄRARE

Musikmagistern Jouni Kuorikoski är utbildad vid Sibelius-Akademin till sångpedagog och kyrkomusiker och har dessutom avlagt A-examen i sång. Han har uppträtt på många orter runt om i Finland, i de Europeiska länderna och i USA. Kuorikoski är verksam som huvudlärare i sång vid Åbo Konservatorium.

Musikmagistern Hanna Lehtonen är utexaminerad som kyrkomusiker från Sibelius-Akademin, där hon även avlagt A-kursexamen i sång. Hon utexaminerades som sångpedagog från Åbo yrkehösskola år 2005. Lehtonen är kantor i Pargas i Väståbolands svenska församling sedan 2012 och är även sånglärare på medborgarinstitutet Kombi samt undervisar i liturgisk vid Åbo Akademi.

Dr. Kari Vuola har uppträtt på många orter runt om i Finland, i de flesta europeiska länder och i USA. Sedan 2001 har Vuola varit verksam som konstnärlig ledare för Pargas Orgeldagar. Han har under många år undervisat i orgelspel och orgelimprovisation vid Åbo yrkeshögskolas Konstakademi. En mångsidig organist och kompositör.

 

PRIS

Orgel- och sångkurser 250 € / kurs

KURSER 2020

Sång | Jouni Kuorikoski
Anmälning

Sångteknik och röstanvändning | Hanna Lehtonen
Anmälning

Orgelimprovisation | Kari Vuola
Anmälning

Orgelspelning  | Kari Vuola
Anmälning