KURSER

 

KURSPROGRAM

Alla kursdeltagare har en privatlektion (45 min.) med sin lärare (på sångkursen med lärare och korrepetitor) varje kursdag. Undervisningen äger rum i Pargas kyrka, kapellen och församlingshemmet, där det även har reserverats övningsutrymmen för kursdeltagarna. Kursveckan avslutas med elevkonserter. Undervisningen börjar eventuellt för en del av kursdeltagarna redan 3.9, en gemensam samling kring schemarelaterade ärenden lö 4.9 kl. 9 och avslutas med elevkonsert ti 7.9 ca kl. 18.

NYA KURSERBJUDANDEN

Kursen i sångteknik och röstanvändning passar alla som är intresserade av hur man sjunger och använder sin röst. Kursens mål bestäms enligt varje kursdeltagares personliga utgångspunkt. Kursdeltagare kan vara t.ex. teologie studerande eller präst, som vill ha stöd för sin egen röstanvändning och fortbildning exempelvis i liturgisk sång eller psalmsång. Även kantorer och studerande i kyrkomusik som vill uppdatera och utveckla sin sångteknik eller -repertoar är välkomna på kursen. Dessutom riktar sig kursen till alla sångintresserade såväl nybörjare som längre hunna. Sångrepertoaren är fri.

INKVARTERING

Kursdeltagare har möjlighet till stuginkvartering tillsammans med andra kursdeltagare
på ett närliggande campingområde. Inkvarteringen sker på egen bekostnad och priset
bestäms utgående från antalet inkvarterade.
Tilläggsinformation om inkvartering: info@orgeldagar.fi
Tilläggsinformation om campingområdet: www.solliden.fi
Kursdeltagare kan också på egen bekostnad välja inkvartering på hotell: www.strandbo.fi
Regionens inkvarteringsmöjligheter hittar du också via www.booking.com.

KONSERTER

Kursdeltagare har fritt inträde till Orgeldagarnas konserter.
Bekanta dig med konsertprogrammet på www.orgeldagar.fi.

ANMÄLAN

Kursanmälan är öppen på adressen orgeldagar.fi t.o.m. 1.9. Såvida det finns plats på någon kurs efter nämnda datum, kan anmälningstiden förlängas. Anmälningssituationen kan följas upp under adressen orgeldagar.fi och facebook.com/urkupaivat.


ANTAGNINGSGRUNDER

Antagningen till kurserna sker utgående från grunduppgifterna i ansökan
(utbildning, övrig erfarenhet).

LÄRARE

Musikmagistern Jouni Kuorikoski är utbildad vid Sibelius-Akademin till sångpedagog och kyrkomusiker och har dessutom avlagt A-examen i sång. Han har uppträtt på många orter runt om i Finland, i de Europeiska länderna och i USA. Kuorikoski är verksam som huvudlärare i sång vid Åbo Konservatorium.

Musikmagistern Hanna Lehtonen är utexaminerad som kyrkomusiker från Sibelius-Akademin, där hon även avlagt A-kursexamen i sång. Hon utexaminerades som sångpedagog från Åbo yrkehösskola år 2005. Lehtonen är kantor i Pargas i Väståbolands svenska församling sedan 2012 och är även sånglärare på medborgarinstitutet Kombi samt undervisar i liturgisk vid Åbo Akademi.

Dr. Kari Vuola har uppträtt på många orter runt om i Finland, i de flesta europeiska länder och i USA. Sedan 2001 har Vuola varit verksam som konstnärlig ledare för Pargas Orgeldagar. Han har under många år undervisat i orgelspel och orgelimprovisation vid Åbo yrkeshögskolas Konstakademi. En mångsidig organist och kompositör.

 

PRIS

Vår prissättning skiljer sig från tidigare och ser ut såhär:

Varje kursdeltagare får själv bestämma antalet lektioner (dock max. 4 lektioner inom samma kurs) till priset à 60 € (detta år erbjuder Pargas Orgeldagar studerande vid Sibelius-Akademin kurserna till priset à 50 €. Vid anmälan bör inskrivningen vid Sibelius-Akademin styrkas med bevis). Kursdeltagarna kan alltså kombinera olika kurser som de önskar eller också koncentrera sig på en enda kurs med valbar mängd undervisning.

KURSER 2022

Sång I | Jouni Kuorikoski

Sång II | Annastiina Tahkola

Sångteknik och röstanvändning | Hanna Lehtonen

Orgelspelning I | Franz Danksagmüller

Orgelspelning II | Kari Vuola

Orgelimprovisation | Kari Vuola

 

Anmälning