Pargas kyrka

Laddar

Pargas kyrka är en gråstenskyrka från 1300-talet, varav Agricola-kapellet vid den östra gaveln, utgör den äldsta delen. Kyrkan var först en katolsk kyrka utan bänkar.

Kalkmålningarna som finns i taket och på väggarna, och som tidvis har varit övermålade, är från år 1486. De marmorerade panelerna i interiören är målade av Gustaf Finnberg. På 1500-talet konfiskerade Gustav Vasa kyrkans värdeföremål, men bland annat krucifixet från 1400-talet som hänger invid altaret fick bli kvar.

Predikstolen, bänkarna och altartavlan härstammar från 1600-talet. Predikstolen är en kopia av Mäster Måns Larssons verk från år 1647. Originalet finns på Nationalmuseet och kopian som nu finns i kyrkan är donerad av Amos Andersson.

Altaruppsatsen, gjord av Mathias Reiman år 1666, är en gåva till kyrkan av landshövding van der Linde med maka, född Leijonsköld. Altartavlan, som är tvådelad, symboliserar Jesu dop och nattvarden. Konstnären till tavlan är okänd.

Läktarskrankets tavlor är målade av Gustaf Lucander år 1771.

Ursprung: vafo.fi

Pargas kyrka

Venue

Pargas kyrka

Kyrkoesplanaden 4 Pargas, 21600 Suomi

+ Google Map